Leer van het paard

 

Paarden veroordelen niet.

Paarden zijn prooidieren die de kudde gebruiken voor het veilig stellen van hun voortbestaan. Ze hebben een duidelijke hiërarchie, met bovenaan de hiërarchie een leidende merrie. Zij zorgt voor het welzijn van de kudde. Paarden gebruiken lichaamstaal om met elkaar te communiceren. 

 

In contact met de mens bekijkt het paard of het met jou een kudde wil vormen. En in welke hiërarchische verhouding jullie dan tot elkaar staan. Het paard geeft heel direct aan je terug hoe het tegen jou aankijkt.

 

En dat maakt dat jij naar jezelf kan kijken door zijn ogen. Zonder te (ver)oordelen.

We ought to do good to others as simply as a horse runs - Marcus Aurelius